Loodgieterswerk

Loodgieterwerk is zeer uitgebreid vakgebied van bovendaks de dakgoten tot en met de riolering in de kruipruimten. Ook de aanleg en reparaties van water- en gasleidingen valt onder het loodgietersvak. 

 

Suelmann heeft de kennis en de medewerkers om de loodgieterswerk vakkundig uit te voeren. Het waarborg certificaat geeft Suelmann het recht om installaties zelf te keuren en te inspecteren en betekent voor u de garantie voor een vakkundige uitvoering van de werkzaamheden volgende Kiwa en Gastec richtlijnen. 

 

Suelmann doet waar mogelijk vooraf prijsopgave voor de uit te voeren loodgieterswerkzaamheden, uiteraard altijd in overleg met u.